Kampanjan ehdot:

1.Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestäjä Oma Koti Valkoinen © toimii arvonnan järjestäjänä. CASA Blogit, Facebook ja Instagram eivät ole mukana arvonnassa.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua tilaamalla Oma Koti Valkoinen -uutiskirjeen, kertomalla suosikkituotteen ja lisäämällä yhteystiedot kampanjasivulla olevaan lomakkeeseen. Arvonnassa ei ole ikärajaa. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

3. Kilpailuaika

Osallistumisaika on 1.7.-31.12.2022. Osallistumisajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Oma Koti Valkoinen © arpoo kaikkien osallistujien kesken 500€ arvoisen lahjakortin Finnish Design Shop -verkkokauppaan. Palkinnon arvo 500,00€.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnassa voittaneeseen otetaan yhteyttä yhteystietolomakkeessa jätettyyn sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittaja antaa virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä arvonnan voitosta ilmoittamisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettua palkintoa takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi palveluksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

8.Arpajaisvero
Järjestäjä vastaa mahdollista arpajaisveroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajalle. Yhteystietoja voidaan osallistujan antaman erillisen luvan perusteella käyttää myös Oma Koti Valkoinen © omassa kuluttaja-asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa ja uutiskirjeen vastaanottamisessa. Osallistujan luovuttamia tietoja ei käytetä muussa tarkoituksessa.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.